Graver og kirketjener Yvonne Alvang Bro Pedersen

Telefon: 29 35 07 33  

Lykkegårdsvej 12B 1.tv , 6700 Esbjerg.

 

 

Gravermedhjælper Mona Thomsen Aanum

Træffes på kirkegården tirsdag  -  fredag  kl 08.00 – 14.00