Kirkekontoret er i præstegården i Janderup:
Vesterled 45, 6851 Janderup, tlf. 7525 8207. Hvis telefonen ikke bliver taget, så prøv i stedet vores mobiltelefoner: enten 4028 8643 eller 2143 9392.
Kontakt pr. mail sker til en af følgende mailadresser:  alslev.sognvarde@km.dk  -  janderup.sogn@km.dk  -  billum.sogn@km.dk
Kirkekontoret tager imod alle henvendelser vedr. dåb, kirkelig vielse og dødsfald.
Man kan også henvende sig direkte til den præst, som man ønsker skal stå for dåb, vielse eller begravelse.
Henvendelse om fødsel, faderskab, navngivning, navneændring og attester sker på www.borger.dk