Årets konfirmander, som går på Sct. Jacobi skole, var sammen med deres klasselærere og deres præster optaget af et fællesprojekt på skolen den sidste uge i januar.
Der blev arbejdet med De 10 bud som afsæt for at lave 10 råd til god adfærd på internettet. Det blev en god oplevelse med en fælles afslutning i Sct. Jacobi kirke.
Her er en plakat, som viser hvordan konfirmanderne valgte at illustrere De 10 bud.
Hver af de fire 7.-klasser slog deres gode råd til net-etik op på en dør i kirken – inspireret af en vis Martin Luther, som gjorde noget lignende i Wittenberg kirke for 498 år siden. Billeder

Babysalmesang i Janderup start fredag den 27. feb. kl. 10

Rytmisk kor i Alslev

Koret er primært for voksne - men har man sangglade børn fra 4. klassetrin og op, er de også velkomne sammen med en forælder. Vi skal synge rytmisk musik, gospel og spirituals - ledsaget af band.
Øvetidspunkter i konfirmandstuen i Alslev: Tirsdage kl 16.30-17.30 på følgende datoer: 3/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3 og 17/3.
Vi slutter af med at synge ved musikgudstjenesten i Alslev kirke søndag d 22/3 kl. 16.
Mød op og benyt jer af dette nye kor-initiativ - første gang på tirsdag d 3/2 kl 16.30

Musikalsk Legestue Janderup onsdag den 25. februar kl. 16.30.

Salmemaraton

Tirsdag den 17. marts kl. 19-21 i Bilum Kirke.

Med salmemaraton, hvor vi synger os igennem hele Salmebogen med 20 salmer pr. gang med en kort kommentar til hver, lærer man efterhånden salmedigtere og melodier godt at kende.

Der er også salmemaraton tirsdag den 3. marts kl. 19-21 i Næsbjerg Kirke, 31. marts i Henne Kirke, 14. april i Strellev Kirke og 28. april i Lønne Kirke

 

Aftensang - Store Bededags aften.

Traditionen tro er der aftensang i Janderup kirke aftenen før Bededag torsdag d. 30. april kl. 19 (LH). Bagefter er menighedsrådet vært i konfirmandstuen med varme hveder og mere sang.

Billeder og omtale af kyndelsmisse og lystænding 

den 1. februar i Billum og Alslev Kirker

Billeder og omtale af højskoledag den 24. januar i Billum

Dagens ord er et tankevækkende input i hverdagen - lige når og hvor, man har brug for det. (klik på billedet)