Gravermedhjælper stilling Billum-Janderup

Rytmisk kor i Alslev

Koret er primært for voksne - men har man sangglade børn fra 4. klassetrin og op, er de også velkomne sammen med en forælder. Vi skal synge rytmisk musik, gospel og spirituals - ledsaget af band.
Øvetidspunkter i konfirmandstuen i Alslev: Tirsdage kl 16.30-17.30 på følgende datoer: 3/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3 og 17/3.
Vi slutter af med at synge ved musikgudstjenesten i Alslev kirke søndag d 22/3 kl. 16.
Mød op og benyt jer af dette nye kor-initiativ - første gang på tirsdag d 3/2 kl 16.30

Lysgudstjeneste

Søndag den 1. februar fejrer vi kyndelmisse med lysgudstjeneste i Alslev og Billum kirke (AMG) Konfirmanderne fra hvert sted medvirker til at gøre gudstjenesten særlig. Kom og vær med til en gudstjeneste, der spreder lys.

Filmaften i Alslev

Torsdag den 5. februar kl. 19 er der filmaften i Alslev konfirmandstue. Vi ser en god film "De usynlige" af den norske instruktør Erik Poppe med danske Trine Dyrholm i en bærende birolle. Filmen berører centrale kristne og menneskelige temaer som skyld,, straf, had, kærlighed og tilgivelse. Et glimt af handlingen: For otte år siden blev Agnes' søn dræbt og Jan Thomas dømt for mordet. Derfor er det noget af et chok for Agnes igen at møde Jan Thomas, efter at han har sonet sin straf og fået job som organist i en kirke. Da hun samtidig opdager, at Jan Thomas er brændt varm på præsten og passer hendes lille barn, bliver det for meget for Agnes. Har livet og forsoningen en chance i syndens verden? Filmen fik Menighedsrådenes Gabrielpris i 2008. En stærk film som giver noget at tænke over og snakke om. Alle er velkomne. Filmen er gratis, men kaffen koster 20 kr.

Fastelavn

Vi fejrer fastelavn i Billum kirke søndag den 15. februar kl. 14 med en børnegudstjeneste (AMG) Kan du gætte hvem jeg er? Børn er velkomne i udklædning. Bagerfter kan man komme til fastelavnsfest og slå katten af tønden i Billum Hallen.

Salmemaraton

Tirsdag den 17 februar  kl. 19-21 i Alslev Kirke og tirsdag den 17. marts kl. 19-21 i Bilum Kirke.

Med salmemaraton, hvor vi synger os igennem hele Salmebogen med 20 salmer pr. gang med en kort kommentar til hver, lærer man efterhånden salmedigtere og melodier godt at kende.

Der er også salmemaraton tirsdag den 3. februar kl. 19-21 i Øse Kirke og tirsdag den 3. marts i Næsbjerg Kirke.

Sogneformiddag Janderup

Fredag den 20. februar kl. 9.30 - 11.30 er der Sogneformiddag i Janderup.

Karen Paludan fortæller om "Josef og hans brødre", et stort værk på fire tykke bind af den tyske forfatter Thomas Mann. Han udgav det i årene 1933, -34 og -43. Nazisternes umenneskelighed skyldtes i høj grad manglen på skyldfølelse, mente Thomas Mann.

Hele vejen igennem bliver begrebet skyld derfor behandlet, og den gamle bilbelske myte om Josef og hans brødre fra 1. Mosebog.

Karen Paludan har været lærer og bor i Oksbøl.

Billeder og omtale af højskoledag den 24. januar i Billum

Dagens ord er et tankevækkende input i hverdagen - lige når og hvor, man har brug for det. (klik på billedet)